Manfrotto

Manfrotto ผู้นำระดับโลกเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมสำหรับการถ่ายภาพ ดำเนินการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ Lighting มากมาย สำหรับการถ่ายภาพ และภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยขาตั้งกล้องและหัวขาตั้งกล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ